Music and Movies / Business Ethics

Business Ethics

This essay Business Ethics is available for you on Essays24.com! Search Term Papers, College Essay Examples and Free Essays on Essays24.com - full papers database.

Autor:  anton  09 November 2010
Tags:  Business,  Ethics
Words: 665   |   Pages: 3
Views: 451

Kommunikбciу az ьzleti tбrgyalбson…

Az elmъlt mбsfйl йvben volt szerencsйm rengeteget olvasni a kьlцnbцzх orszбgok tбrgyalбsi stнlusбrуl, йs ъgy gondoltam, hogy hasznos lehetne, ha цsszekцtnйm a kellemeset a hasznossal йs itt, ebben a hбzi dolgozatban rendszereznйm az eddig olvasott informбciуkat.

Alapvetхen az Egyesьlt Бllmok йs Anglia lenne az a kйt orszбg, amirхl bхvebben fogok нrni, de emlнtйst teszek mйg az olasz йs francia tбrgyalбsi attitыdrхl is.

…az Egyesьlt Бllamokban

„Shoot first; ask questions later” – ezzel a mondattal lehet leginkбbb jellemezni az amerikai tбrgyalбsi stнlust. Ha lehetsйges mellхzik a formalitбsokat йs a protokollt. Mindent megtesznek az oldott lйgkцr йrdekйben, hogy a tбrgyalуpartner jуl йrezze magбt; mellхzik a rangokat, a hosszadalmas bemutatkozбsokat, a ceremуniбt. Ez a kьlfцldiek szemйben gyakran faragatlansбgnak tыnik. Azt azonban szem elхtt kell tartanunk, hogy eme viselkedйs az amerikaiak rйszйrхl csupбn idхmegtakarнtбs йs hatйkonysбg cйljбbуl tцrtйnik.

„We are the best” A USA, mint gazdasбgi nagyhatalom meg van gyхzхdve arrуl, hogy az amerikai megoldбs a legjobb mindenkinek. A nemzetkцzi politikбban az USA gyakran tцlt be kцzvetнtх vagy tanбcsadу szerepet. Ugyanнgy a kereskedelmi tбrgyalбsokon is meg van gyхzхdve arrуl, hogy a tбrgyalбs eredmйnyekйppen mindegyik fйl cйlkitыzйsei megvalуsulnak.

„Get to the point” Az amerikai ьzletember nem hнve a lassъ megkцzelнtйsnek, szeret azonnal a lйnyegre tцrni. A direkt, gyors cйlra tцrх megkцzelнtйs йrdekйben nem prуbбljбk lбgyнtani a mondanivalуt, szeretik a dolgokat tisztбn lбtni.

„Lay your cards on the table” Az amerikai a kйrdйseire egyenes, becsьletes vбlaszt vбr, persze ugyanezt nyъjtja ц is cserйbe. „You tell me what you want and I’ll tell you what I want. Tell me yes or tell me no”- mondja gyakran. Alkudozбsnбl mбr a legelejйn йsszerы ajбnlatot tesz, azonban a legtцbb nйp hagy lehetхsйget alkudozбsra. Хket az amerikai viszont komolytalan partnernek tekinti.

Nehezen viselik a csendet a tбrgyalуasztalnбl. Szбmukra a hosszas csцnd a gyengesйg jele is, rossz fйnyt vet arra, aki csendben marad.

Ha megszьletett az egyezmйny az amerikai a szavбt adja, йs szigorъan be is tartja. Nem vбltoztatja meg kцnnyen a vйlemйnyйt. Ez a rugalmatlansбg viszont hбtrбnyukra vбlhat nemzetkцzi tбrgyalбsoknбl.

…Angliбban

Az angolokkal mбskйnt kell tбrgyalni, mint ahogy azt mбsokkal megszoktuk. Ennek oka a mбsfйle gondolkodбsmуd, ami a kъturбval, avagy a nagy mъltъ kereskedelmi kultъrбval fьgg цssze. A bizalom szelleme teljesen бthatja az egйsz angol kцzйletet. A bizalom prуbбja mбr az ajбnlati бr megtйtelekor kezdхdik. Bнznak benne, hogy a partner ugy szabja meg az бrat, hogy megmarad a realitбs talajбn.

Angol vбllalatoknбl igen kis mйrtйkben йrvйnyesьl az ьzleti hierarchia. Nem tolerбlja, ha partnere tъl gyakran hivatkozik arra, hogy a kialkudott feltйteleket a felettesйvel kell jovбhagyatania. A „Time is money” elve egyйbkйnt is arra kцtelezi хket, hogy a tбrgyalбst rцvid, tцbbnyire elхre beьtemezett idх alatt fejezzйk be. Tбrgyalбs kцzben a partner йrvelйsйre nyнltan visszajeleznek. Nem йlnek a kivбrбssal, a partnert nem hagyjбk bizonytalansбgban.

Az angol ьzletemberek бltalбban kedvelik a tцmцr, nyit йs cйlratцrх йrvelйst, amelyet bizonytalansбg nйlkьl adnak elх.

Tбrgyalбs kцzben kerьljьk azokat a lokбlis йrintkezйsformбkat, amelyek szбmukra visszatetszхk. Ne csуkoljunk kezet, ne rбzzuk hosszan a partner kezйt, ne veregessьk vбllon, йs ne igyekezzьnk mуkбsan barбtsбgosnak lenni.

Vйgьl egy nagyon fontos tanбcs: kerьljьk a tъl alбzatos tбrgyalбsi stнlust. Lйtezik ugyanis egy brit sztereotнpia a sikeres ьzletemberrхl, aki hatбrozott, cйltudatos йs a tбrgyalбst jуl felйpнtetten, korlбtolt idхn belьl teljesнti.

…Franciaorszбgban

A francia partner jуl felszerelkezve йrkezik a tбrgyalбsra, szнnes prospektusok, rajzok grafikonok illusztrбljбk mondanivalуjбt. Szуval, lehetхvй kell tennьnk szбmбra a megfelelх kцrnyezetet.

Biztosнtanunk kell a tбrgyalбs nyugalmбt, lehetхleg csendes, jуl szellхztethetх terem legyen. Бlljunk kйszen arra, hogy bбr komoly csцkkenйs tapasztalhato a francia dohбnyosok szбmбt illetхen, partnerьnk mйgis dohбnyzik.

…Olaszorszбgban

A legfontosabb dolog az olaszokat illetхen, hogy pontosan tudjuk kivel, ьlьnk le az asztalhoz. Mi az illetх beosztбsa, hol lakik, vagy iskolбzottsбga. Kйszьljьnk fel abbol a tartomбnybуl, ahonnan jцtt, ugyanis szeretik, ha dicsйrik vidйkьk йteleit, nevezetessйgeit. Bemutatkozбs utбn kнnбljuk meg kбvйval. Eme gesztussal azonnal tudtбra hozzuk, hogy a kedvйben akarunk jбrni.

Цsszegezve a fent leнrtakat az a kereskedх akkor hуdнthatja meg az бhнtott piacot, ha sikerьlt a nyelv-йs szokбsrendszerйt megismernie йs mбr йrzelmileg kцzel kerьlt az adott nemzethez. Termйszetesen a szakmai felkйszьltsйg, mint legfontosabb kellйk mellett szьksйg van sok tьrelemre, tapintatra, цtletgazdagsбgra valamint megnyerх kьlsхre йs kifogбstalan viselkedйsre ahhoz, hogy valуban partnerek lehessьnk.Get Better Grades Today

Join Essays24.com and get instant access to over 60,000+ Papers and Essays

closeLogin
Please enter your username and password
Username:
Password:
Forgot your password?